Održavanje peći

1.Koristite kvalitetan pelet. Kvalitetan pelet ima postotak vlage manji od 10% i razinu otpada  i sadržaj pepela manji od 1%. Da bi bili sigurni da se radi o kvalitetnom peletu, potražite  oznaku

Skladištenje Peleta

Woodland d.o.o vam preporučuje da držite vaš pelet na suhom mjestu bez rizika od poplave, bez plijesni i pretjerane vlage. Slaganje vreća na paletu, na drvenu ili kartonsku podlogu je dobar način

Grijanje peletom

Ako se odlučite za sistem grijanja na pelete, odabrali ste štedljiv, ekonomski isplativ sistem, sa neutralnom emisijom CO2 u atmosferu.Sa spremnikom u podrumu, imate količinu peleta dovoljnu za c

Šta su peleti

Peleti su energetsko gorivo koje se dobija tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih biomaterijala. Peleti su u osnovi briketirano drvo. To su mali presovani cilindri od drvnih os

Zašto izabrati pelet?

Peleti su efikasan izvor topline prvenstveno jer sadrže vrlo nizak stupanj vlage i pepela. Inače, peleti kao i briketi ne moraju nužno biti drveni, međutim ovdje govorimo isključivo o drvenim