Šta su peleti

Peleti su energetsko gorivo koje se dobija tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih biomaterijala. Peleti su u osnovi briketirano drvo. To su mali presovani cilindri od drvnih ostataka promjera 6 mm, dužine 10-30 mm, vlage do 10%.

Peleti se proizvode od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, kemikalije ili aditive. Kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta.

Služe za proizvodnju toplotne energije u porodičnim kućama, zgradama, hotelima, bolnicama i dr. Do kupca dolaze pakovani u vrećama od 15 kg ili većim.

Imaju veoma visok sadržaj energije, jednostavni su za transport i skladištenje. Ekonomski su veoma isplativo gorivo, iskorištenosti do 98%. U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korištenje peleta je znatno isplativije, možete smanjiti troškove grijanja za 50%. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Peleti proizvode više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.