Proizvodnja

Proizvodnja peleta pocinje sa izborom sirovine za proizvodnju. Tvrtka Woodland se opredjelila za ostatke od primarne obrade drveta. To znači da stvaramo iskoristivu energiju od, inače, zanemarene sirovine. Taj odabir sirovine za sobom donosi zahtjevan proces proizvodnje. Počinjemo sa usitnjavanjem drveta-cipsanjem.

Poslije toga prelazimo na sušenje. U procesu sušenja čips se mjesa sa piljevinom koju dovozimo iz obliznjih pilana. Osušeni materijal , na posebnim separatorima, čistimo od prašine koja nastaje od zemlje i pjeska koji se nalaze u kori drveta. Očišćeni materijal dodatno rafiniramo u mlinu. Tako pripremljena sirovina se sprema u bunker i spremna je za peletiranje.

U presama se pod visokim pritiskom drvo protiskuje kroz matricu promjera 6 milimetara. Prilikom toga iz drveta se oslobada lignin koji je vezivni materijal, tako da se peletu ne dodaju nikakva ljepila ni aditivi, nego je napravljen od čistog drveta. Nakon peletiranja gotovi pelet se hladi da bi zadržao oblik i da se nebi mrvio. Preko sita koje izdvaja sve komade manje od 5 milimetara, pelet se prenosi do pakirnice.

Na pakirnici se pakuje u vrece od 15 kg i preko automatskog paletizera slaže na palete. Gotove palete se omataju strech folijom. Svakih 8 radnih sati, kontrolor kvalitete iz proizvodnje izuzima uzorak peleta i po uvjetima, striktno propisanim EN+ standardom, kontrolira kvalitetu proizvoda i kada su zadovoljeni svi parametri, odobrava skladistenje peleta. Ispitani uzorak se sprema u arhiv, u kojem mora biti dostupan najmanje 9 mjeseci zbog eventualne kontrole od strane inspekciskog tijela EU. Tu zavrsavamo proizvodni proces i pelet se sprema u skladište.