Prednosti briketa u odnosu na druga goriva


Za grijanje na drvenim briketima uštedi se do 1 / 3 troškova godišnje u odnosu na ulje ili plin:
• 1000 kg briketa iznosi oko 500 litara lož-ulja.
• 1000 kg briketa iznosi oko 500 m3 prirodnog plina.

Za grijanje na drvenim briketima uštedi se do 1 / 4 troškova godišnje u odnosu na klasična drva:
• 1000 kg briketa prosječno iznosi oko 3 – 4 m3 suhog ogrjeva za loženje.

Brikete možete koristiti u pećima namijenjenim za ovu vrstu goriva!
Za proizvodnju briketa koristi se samo prirodno nastali otpad iz drveta, bez ikakvih kemijskih primjesa.


© Woodland d.o.o 2023 - All Rights Reserved