Woodland PELET

woodland pellets

Osnovne karakteristike

• 100% Jela/smreka
• Sadržaj vlage u peletu iznosi od 8-10 %
• Toplotna moć oko 5,1 kWh/kg
• Sadržaj pepela < 1%
• Vlažnost < 10%
• Gustoća 650 kg/m³
• Pakiranje:15 kg  

woodland pellets

Big-Bag vreće

100% Jela/smreka
Sadržaj vlage u peletu iznosi od 8-10 %
Toplotna moć oko 5,1 kWh/kg
Sadržaj pepela < 1%
Vlažnost < 10%
Gustoća 650 kg/m³
Pakiranje:1000kg 

DRVNI PELET

Drvni pelet proizvodimo specijalnom tehnologijom najnovije generacije. Woodland peleti su visoko kvalitetni peleti sa visokom kaloričnom moći i vrlo malim sadržajem pepela. Naš pelet se proizvodi od drveta jela/smreka i pakuje se u Big-Bag vreće od 1000kg ili u vreće 15 kg. Naš pelet po karakteristikama odgovara standardu ENplus-A2.

5 DOBRIH RAZLOGA ZAŠTO PELET

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10% što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta iznosi oko 18 MJ/kg (5 kWh/kg). Automatika sagorijevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang s loživim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavaju temperaturu koja im se zada te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket. Spadaju u obnovljive izvore energije. CO2 neutralan. Cijena je najniža u usporedbi s ostalim energentima koji se automatski doziraju i sagorijevaju! 

Woodland BRIKETI

Woodland briketi su pakirani u pakete u kojem se nalazi 10 kilograma briketa. Sadržaj pepela, vlage, sumpora i dušika su u skladu s najvišim europskim standardima kvalitete.

© Woodland d.o.o 2023 - All Rights Reserved