Ogrijevno drvo

WOODLAND

woodland

Naša pakiranja Drva 


v=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo cijepano i piljeno na 25, 33 i 50 cm 

Woodland PELET

Drvni pelet proizvodimo specijalnom tehnologijom najnovije generacije.
Woodland peleti su visoko kvalitetni peleti sa visokom kaloričnom moći i vrlo malim sadržajem pepela.